Appel Notarissen Schenkingsrecht

Schenkingen 2018

Voor het schenken van geld aan kinderen of kleinkinderen bestaan verschillende mogelijkheden. U kunt hen het geld gewoon in handen geven maar ook ‘op papier’ schenken. Daarbij dient u rekening te houden met de belastingregels en vrijstellingen die gelden.

Schenking in contanten
Schenken aan uw kinderen of kleinkinderen kan door geld in contanten te overhandigen of per bank over te maken.

Papieren schenking
Zit het grootste deel van uw vermogen in uw woonhuis of wilt u liever niet uw liquide middelen aanspreken?
Dan is schenken op papier mogelijk een goede optie. U schenkt dan niet direct in contanten, maar blijft het geschonken bedrag schuldig. In een notariële akte wordt op papier gezet dat door (één van) de ouders een bepaald bedrag geschonken wordt, in de vorm van een schulderkenning, aan hun kind(eren) of kleinkind(eren). Wat op papier geschonken is, wordt niet meer belast met erfbelasting (tenzij de schenker binnen 180 dagen na de schenking mocht overlijden). Ook worden de schenkingen niet meegenomen bij de berekening van de hoogte van de eigen bijdrage voor eventuele zorgkosten. Voor de wet is dit een officiële schuld. Daarom moet u ieder jaar over deze schuld 6% rente aan uw (klein)kinderen betalen. Dat bedrag moet u daadwerkelijk aan ieder van hen overmaken.
Let op: U moet deze schenking vastleggen in een akte bij de notaris. Is bij het overlijden van de ouder(s) niet alle rente voldaan, dan telt de fiscus de hele vordering alsnog bij de erfenis op. Als alleen de rente van het jaar van overlijden nog niet betaald is, speelt dit niet.

Vrijstellingen en tarieven
Tabel 1. Schenkbelasting 2018, de vrijstellingen bij een schenking

Ontvanger van de schenkingSchenkingsvrijstellingenVoorwaarden
Kinderen5.363 euro jaarlijksNiet in combinatie met de verhoogde vrijstelling
Kinderen25.731 euro eenmaligVerhoogde vrijstelling leeftijd kind tussen 18 en 40 jaar
Kinderen25.731 tot 53.602 euro eenmaligLeeftijd kinderen tussen 18 en 40 jaar, vrijstelling tot 53.602 euro als schenking wordt besteed aan dure studie
Overige ontvangers van een schenking2.147 euro jaarlijksGeen

Tabel 2. Tarieven schenkbelasting 2018 voor een kind, stiefkind, pleegkind, echtgenote, echtgenoot of partner

Bedrag schenkingTarief
0 - 123.248 euro10%
Vanaf 123.248 euro20%

Tabel 3. Tarieven schenkbelasting 2018 voor een kleinkind

Bedrag schenkingTarief
0 - 123.248 euro18%
Vanaf 123.248 euro36%

De verhoogde schenkingsvrijstelling
Vanaf 1 januari 2018 is de schenkingsvrijstelling ten behoeve van een eigen woning (of studie) verhoogd naar € 100.800,-- , niet alleen voor schenkingen aan kinderen maar ook aan een derde. De ontvanger van de schenking moet op het moment van de schenking tussen de 18 en de 40 jaar oud zijn.

De ontvanger moet kunnen aantonen dat de schenking wordt gebruikt voor:
- de aankoop, verbetering of het onderhoud van de eigen woning;
- de aflossing van de eigenwoningschuld;
- de aflossing van een restschuld van een verkochte eigen woning;
- afkoop van rechten van erfpacht, opstal of beklemming.

Het kan zijn dat u in het verleden een schenking heeft gedaan aan uw kinderen, waarbij een beroep gedaan is op een verhoogde vrijstelling. In de wet wordt een overgangsregeling opgenomen om te bepalen of nog aanvullend kan worden geschonken met gebruikmaking van de thans verhoogde vrijstelling.

Mocht u hierover verder geïnformeerd willen worden, horen wij dat graag van u.
Onze specialisten mw mr Carolien de Geus en mw Margot Blauw staan u graag te woord.

 

Neemt u voor meer informatie contact op met onze specialisten


mw mr Carolien de Geus
(ma, di, do, vr-ocht)
→ mail


mw Margot Blauw
(di, wo-ocht, do)
→ mail

APPEL NOTARISSEN

MET RECHT ONTZORGD