Onroerend goed

Tot onze diensten behoort het overdragen van registergoed (onroerend goed), zoals bouwkavels, landhuizen, eengezinswoningen en agrarische objecten.

Appel Notarissen heeft al 80 jaar ervaring op dit gebied.
Uiteraard hoort het opstellen van hypotheek- en pandakten ook bij de gebruikelijke werkzaamheden van onze afdeling registergoed. Kavelruil, alsmede het vestigen van opstalrechten.

Neemt u voor meer informatie contact op met onze specialisten kandidaat-notaris mw mr. Sonja Pepping en mw. Anoek Steenbergen (Agrarisch Onroerend goed).

Dienstenoverzicht
Overdracht van onroerend goed
Kavelruilprojecten
Executieveilingen
Projectontwikkeling
Bedrijfsoverdrachten