Afscheid notaris Jan Salman – opvolging Gwendolyn Vis-van Truijen

Na een aangename samenwerking van maar liefst twintig jaar heeft Jan Salman op 1 juli jl.  zijn ambt als notaris van Appel Notarissen beëindigd.

Gwendolyn Vis-van Truijen heeft hem opgevolgd als notaris en zij zet samen met Alfons Demaret de praktijk voort. In het vervolg kunt u rekenen op de brede expertise en jarenlange ervaring van Alfons Demaret en Gwendolyn Vis-van Truijen. Samen met de andere kantoorgenoten vertegenwoordigen zij de traditionele notariële normen en waarden, gecombineerd met een moderne en betrokken werkwijze. Wij zien de toekomst daarom vol vertrouwen tegemoet.