De digitale notaris

Met ingang van 1 augustus 2021 verandert het beroep van notaris volledig. Vanaf dat moment moet de notaris volledig digitaal kunnen werken. Vanaf de intake tot en met het versturen van de akteafschriften naar de cliënt. De digitale notaris is daarmee een feit.

Niet zo’n vaart lopen
In het begin zal het niet zo’n vaart lopen. Enerzijds omdat alleen de BV nog maar volledig online kan worden opgericht. Anderzijds omdat veel cliënten nog moeten wennen aan het idee van volledige digitale notariële dienstverlening. Dit zag je bijvoorbeeld in het begin ook bij internetbankieren. Het adopteren van een dergelijke vernieuwing heeft altijd tijd nodig. Nu echter bankiert praktisch iedereen online en is de acceptgiro zo goed als uitgestorven.

Alle notariële akten digitaal
Het volledig digitaal oprichten van een BV is de eerste stap in het – op termijn – volledig digitaal kunnen tekenen van alle notariële akten. In onze steeds digitaler wordende samenleving is het onvermijdelijk dat ook notariële dienstverlening volledig digitaal gaat plaatsvinden. De hele coronacrisis heeft de behoefte hieraan alleen maar versneld.

Eerst zal digitaal passeren een alternatief zijn voor het fysiek tekenen van een akte bij de notaris maar uiteindelijk – in de toekomst – zal dit volledig digitaal plaatsvinden. Digitaal passeren wordt daarmee de standaard.