Overdrachtsbelasting per 1 april 2021 a.s. voor starters

overdrachtsbelasting 2

Let op voor knelpunten bij de levering aan starters na 1 april 2021 vanwege de woningwaardegrens van 400.000 euro, die dan geldt voor de startersvrijstelling.

Overdrachtsbelasting wordt geheven over de waarde in het economisch verkeer of de koopsom als deze hoger is. Als het niet duidelijk genoeg is of er bijvoorbeeld binnen familieverband wordt overgedragen, is dat aanleiding om een taxatie te vragen. Ook bij appartementsrechten of woningen op erfpacht is het opletten geblazen. Door de kapitalisatie van de erfpachtcanon, kan er net een paar duizend euro bijkomen waardoor de waarde voor de maatstaf van heffing zomaar boven de 400.000 euro uitkomt. En dan volgt heffing over de gehele verhoogde grondslag.