Voorstel om vervaldatum voor coronavoorzieningen te verplaatsen naar 1 oktober 2020

corona

Enkele maanden geleden is de Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid in werking getreden. Deze wet bevat onder meer de mogelijkheid voor een notaris om ‘op afstand’ een testament en een hypotheekvolmacht te passeren indien een cliënt niet in persoon bij de notaris kan verschijnen (zie FTV 2020-11). Ook bevat de wet tijdelijke voorzieningen met betrekking tot vergaderingen en financiële verslaglegging bij rechtspersonen (zie JBN 2020-21). In principe vervalt de wet op 1 september 2020. De minister voor Rechtsbescherming heeft nu in een conceptbesluit voorgesteld om de vervaldatum te verplaatsen naar 1 oktober 2020. Overigens bestaat de verwachting dat vóór deze datum opnieuw tot verlenging wordt besloten.

Ministerie van Justitie en Veiligheid 19 augustus 2020