Testamenten in tijden van corona

2testament-web-72dpi-1

In verband met het coronavirus en de verscherpte maatregelen omtrent sociale contacten, is het niet steeds mogelijk om een notariële uiterste wil (art. 4:94 BW) op te stellen.
De wet kent voor ‘buitengewone omstandigheden’ bijzondere vormvoorschriften voor het opstellen van een uiterste wil (art. 4:98 e.v. BW). Deze vormvoorschriften maken het mogelijk om in ‘noodsituaties’ een testament op te stellen zonder tussenkomst van een notaris.

Op plaatsen waar voor de testateur het normale verkeer met een notaris of bevoegde consulaire ambtenaar verboden of verbroken is – als gevolg van onder meer een besmettelijke ziekte of andere buitengewone omstandigheden – kan niet ten overstaan van een notaris of bevoegde consulaire ambtenaar een testament worden verleden. Voor die situaties geeft de wet een regeling in art. 4:102 BW.
De uiterste wil moet in die situaties worden ondertekend in het bijzijn van twee meerderjarigen getuigen, die de taal verstaan waarin de uiterste wil is opgesteld. De uiterste wil moet verder op behoorlijke wijze op schrift worden gesteld en worden ondertekend door de testateur, de getuigen en degene te wiens overstaan zij is opgemaakt (art. 4:103 BW).
Een andere mogelijkheid om te testeren – ook ten tijde van buitengewone omstandigheden – is het opstellen van een depottestament.

Wilt u meer informatie hierover? Neemt u dan contact op met ons kantoor 0226-451441.