Zoon verplicht tot afleggen verantwoording aan overige kinderen van erflaatster over pinopnames voor overlijden

geldautomaat

Moeder heeft in 2001 een testament opgesteld waarin zij haar zoon X tot enig erfgenaam heeft benoemd en haar overige kinderen heeft onterfd. In de vier jaar voorafgaand aan het overlijden van moeder heeft X voor moeder maandelijks forse bedragen van haar bankrekening gepind, die niet passen binnen haar normale uitgavenpatroon. X trad in dit kader op als (stilzwijgend) gevolmachtigde van moeder. 

Volgens het Hof dient X aan de overige kinderen uitleg te kunnen geven over de door hem verrichte financiële handelingen die niet binnen het normale uitgavenpatroon van moeder vallen. X kon vanwege zijn intensieve band met moeder niet volstaan met de stelling dat hij geen zicht had op haar uitgaven.

Hof Arnhem-Leeuwarden 01-10-2019, nr 200.180.116/01, ECLI:NL:GHARL:2019:7999