Levenstestament

levenstestament

Met een levenstestament houd je de regie over je eigen leven, ook als je daar zelf niet meer toe in staat bent, bijvoorbeeld omdat je dementerend of ziek bent. Kun je op een bepaald moment zelf geen beslissingen (meer) nemen over bepaalde zaken, dan weten anderen aan de hand van het levenstestament hoe ze volgens jouw wensen moeten handelen. Dat geruste gevoel spreekt veel mensen aan. Het aantal levenstestamenten zit dan ook al jaren in de lift: passeerden er in 2015 nog zo’n 49.000 levenstestamenten in een heel jaar bij de notarissen, nu zijn dat er dus al ruim 37.000 in één kwartaal.

Medische kwesties

Met je levenstestament regel je wat jij wilt dat er moet gebeuren in bepaalde situaties. Bijvoorbeeld of je wel of niet behandeld wilt worden bij ziekte. Of wat jouw wensen zijn ten aanzien van jouw levenseinde. Voor dit soort kwesties kun je iemand een medische volmacht geven. Hij of zij wordt dan onder andere het aanspreekpunt voor artsen en zorginstellingen en mag keuzes maken voor wel of geen medische behandeling of reanimatie.

Financieel en praktisch

Je kunt ook iemand aanwijzen die je een financiële volmacht geeft. Deze persoon vertegenwoordigt jou bij financiële aangelegenheden als je deze zelf niet meer kunt regelen. Denk hierbij aan je bankzaken, de aan- of verkoop van je huis en het doen van giften en schenkingen. Je kunt ook hele concrete zaken vastleggen in je levenstestament. Bijvoorbeeld wat er met je huisdier(en) moet gebeuren als jij er niet meer voor kunt zorgen, hoe je wilt dat je uitvaart eruit ziet of wat er met je accounts op sociale media moet gebeuren.

Wil je meer weten over het levenstestament? Bel of mail Appel Notarissen.

0226451441

info@appelnotarissen.nl